Έλεγχος συμβατότητας με κινητές συσκευές

Αυτή η δοκιμή θα αναλύσει τη διεύθυνση URL και θα αναφέρει εάν ο σχεδιασμός της σελίδας είναι φιλικός προς κινητές συσκευές.